Radio Flaixbac

De Wiki - nmn900 - No más números 900
Revisión del 17:01 3 dic 2013 de Independència (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Ràdio Flaixbac Flaix FM

  • Telèfon: 902 427 070 / 902 426 060 / 902 885 755 = 934 880 823
  • Telèfon: 935 055 555
  • Fax: 934 880 776
  • Adreça electrònica: tescoltem@radioflaixbac.cat / tescoltem@flaixfm.cat

Delegació de Girona

  • Telèfon: 872 080 038