Oficina Nacional Austriaca de Turismo

De Wiki - nmn900 - No más números 900
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Oficina Nacional Austriaca de Turismo

902 999 432 = ??? ??? ???

Teléfonos para probar:

932 050 373 / 932 050 375

Faxes:

915 424 476 / 932 049 152